Vällingklockan

Vällingklockan är en mångkulturell förskola i centrum av Kronogården. Vi har barn från ett 20-tal olika språkgrupper och arbetar mycket medvetet med det svenska språket.

Personer
Enhet Förskolan Vällingklockan Slåttervägen 31 461 61 Trollhättan Lyckebo: 0520-49 61 73, Äppelbo: 0520-49 61 73, Knattebo: 0520-49 61 11, Trollebo: 0520-49 61 11, Tomtebo: 0520-49 61 79, Sol och måne: 0520-49 61 79

På vår förskola har vi sex avdelningar, varav fyra avdelningar har barn i åldersgruppen 1-5 år. Två avdelningar har barn i åldern 1-12 år och är öppna dygnet runt. Dessa två avdelningar har hela Trollhättans kommun som upptagningsområde. 

Vällingklockan erbjuder förskoleverksamhet med finskspråkig personal. Den här verksamheten är en av delarna i Trollhättans Stads satsning på att vara ett finskt förvaltningsområde.

Öppettider

Kl. 05.15-18.00 (Dagavdelningarna)

Avdelningar

Dagavdelningarna är uppdelade i yngre- och äldrebarnsgrupper.
• Lyckebo 1-3 år
• Trollebo 2-4 år
• Knattebo 3-5 år
• Äppelbo 3-5 år

Dygnet-runt-avdelningarna har 1-5-årsgrupper dagtid och upp till 12 år kvällar, nätter och helger.

• Sol & Måne
• Tomtebo

Verksamheten

Vi på förskolan Vällingklockan erbjuder en trygg och demokratisk mötesplats, där vi skapar förutsättningar och lust hos barnen att utveckla kunskap och färdigheter i dess omvärld

Vi arbetar för att barnens lärande skall synliggöras. Detta bidrar till att ge barnen inflytande och stärker deras självkänsla.

Språk, matematik och teknik är en naturlig del av vardagen på alla avdelningar. Alla barn i förskolan har Unikum som är ett webbverktyg, där vi synliggör barnens lärande och utveckling. Föräldrasamverkan sker vid den dagliga kontakten med föräldrarna, utvecklingssamtal, familjekvällar och hemsidan.

Vi arbetar med att utveckla barnen i vikten av att skapa en hållbar utveckling. Barnen får lära sig sopsorteringens betydelse, vad som är nyttig mat, vikten av att röra sig, hur man genom hygien håller sig friskare mm.

Vi arbetar med att utöka antalet ekologiska matvaror i den mat vi serverar. Vid inköp av leksaker, inventarier, pedagogiska hjälpmedel mm strävar vi efter att köpa så miljösmart som möjligt. De äldsta barnen har "Mulleverksamhet" där de får lära sig att vårda miljön på bästa sätt.

Vi har ett tillagningskök där all mat planeras och tillagas av en kock och ett ekonomibiträde.

 

Förskola med finskspråkig personal

Trollhättans stad erbjuder förskoleverksamhet med finskspråkig personal till de vårdnadshavare som så önskar. Verksamheten bedrivs på förskolan Vällingklockan i centrala Trollhättan.

Senast granskad: 2017-08-10 | av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)