Nya Drottningtorget – förslagen

Här kan du se bilder och läsa mer om de förslag som tagits fram på Drottningtorget innan man klubbade igenom ett slutgiltigt förslag - det femte.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Under våren 2016 presenterades tre förslag på Nya Drottningtorget: Det gröna torget, Framtidens torg och Vardagsrummet. Förslagen arbetades fram utifrån politiska prioriteringar samt tankar och idéer från Trollhättans invånare, som samlades in i en omfattande medborgardialog. De tre förslagen ställdes ut och Trollhätteborna fick vara med och tycka till ännu en gång.

Med Trollhättebornas åsikter i bagaget och efter en politisk avstämning togs ett fjärde förslag fram. Även det var ute på en dialogrunda under ett par veckors tid där man kom fram till att vissa omarbetningar skulle göras innan förslaget gick upp för beslut till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Den 19 december 2016 klubbades det slutgiltiga förslaget på Drottningtorgets framtida utformning igenom i Kommunfullmäktige.   

Drottningtorget - det slutgiltiga förslaget

Se bilder och läs mer om det slutgiltiga förslagen på Drottningtorget.

Vy över Drottningtorget sett från Kungsgatan. Trollkällan sprutar vatten, höga belysningsstolpar som lyser upp torget och med den nya byggnaden i bakgrunden.

Nya Drottningtorget

Se bilder och läs mer om det fjärde förslaget på Nya Drottningtorget (som är en kombination av Framtidens torg, Det Gröna torget och Vardagsrummet)!

Bilden beskriver innehållet i förslaget Framtidens torg

Framtidens torg

Se bilder och läs mer om förslaget Framtidens torg!

Bilden visar innehållet i förslaget Vardagsrummet

Vardagsrummet

Se bilder och läs mer om förslaget Vardagsrummet!

Bilden visar hur förslaget "Det gröna torget" ser ut

Det gröna torget

Se bilder och läs mer om förslaget Det gröna torget!

Senast granskad: 2017-01-27 | av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)