Trafikljus ur funktion

Trafikljusen i korsningen Gärdhemsvägen-Drottninggatan är ur funktion den 23 november. Den 24 november kommer trafikljusen i korsningen Torggatan-Kungsgatan att var ur funktion.

Person
DriftingenjörErik Johnsson 0520-49 76 48
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Det är på grund av pågående arbeten i centrum, som trafikljusen dessvärre är ur funktion emellanåt.

Gatukontoret uppmanar alla trafikanter i aktuell korsning att vara extra försiktiga och visa hänsyn!

Senast granskad: 2017-11-23 | av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)