Pengar i närbild, sedlar och mynt

Avgifter och taxor, parkering

Här kan du informera dig om aktuella avgifter och taxor för kommunens parkeringskort, dispenser och platsupplåtelser på kommunal, allmän platsmark. 

Person
TrafikingenjörYvonne Ström 0520-49 76 43
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Kontakta gatu-parkkontoret för information om avgifter och kostnadsberäkningar gällande varuförsäljning, varuskyltning, uteserveringar, byggställningar och byggnadsupplag med mera. Kostnaden beror på platsstorlek, plats och hur lång tid platsupplåtelsen ska vara.

ParkeringskortTidsbegränsningKostnad
Månadskort minst 1 mån
max 1 år

400 kr/mån
4800 kr/år

Nyttoparkeringskort
endast för inredda arbetsfordon
(prövnig görs av gatu-parkkontoret)

minst 1 mån
max 1 år

288 kr/mån
3375 kr/år
Pendlarkort
(endast giltigt på resecentrums,
pendelparkeringens och på
Folkets parks parkeringar)
minst 1 mån
max 1 år

300 kr/mån
3600 kr/år

Parkeringskort för Miljöfordon Utfärdas på 2 år

Adm avg 150 kr

 
DispenserTidsbegränsningKostnad
Uppställning av fordon  o dyl   240 kr/disp
Transporter, tunga med mindre utredningsinsats,
långa högst 35 m breda högst 4,5 m
Endast tillfälliga 240 kr/disp

Transporter som överstiger dessa mått

  600 kr/disp
 
Platsupplåtelse (söks via polismyndigheten)TidsbegränsningKostnad
Containeruppställning, skylift el likn   271 kr/vecka
Reklamskylt/vippskylt Högst 1 år 271 kr/år
Senast granskad: 2017-10-04 | av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)