Bidragsnorm

Hur stor summa du får, beror dels på dina inkomster och utgifter, dels på familjens storlek och ålder på hemmavarande barn. Biståndet ska täcka kostnader för livsuppehälle.

Person
Områdeschef, Social stöd och försörjningChristina Vallgren 0520-49 71 44
Enhet Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Socialt stöd och försörjning

Stödet regleras i socialtjänstlagen. Ansökningar om försörjningsstöd prövas och beslutas av den kommunala socialtjänsten. Försörjningsstödet består av olika delar.

Försörjningsstöd till kostnader för till exempel boende, hushållsel, arbetsresor och hemförsäkring bedöms av kommunen när ansökningen prövas. De delar som bestäms av regeringen regleras i socialtjänstförordningen och kallas för riksnorm.

Det här ska pengarna räcka till:

  • Livsmedel
  • Kläder och skor
  • Lek och fritid
  • Förbrukningsvaror
  • Hälsa och hygien
  • Dagstidning, telefon och TV-avgift

Du kan också få bistånd till hyra, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon och avgifter till fack och arbetslöshetskassa. Detta kan du diskutera med din handläggare hos socialtjänsten.

När priser och konsumtionsmönster förändras ändras också beloppen i riksnormen. Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar för skäliga levnadskostnader ligger till grund för dess justeringar.

Personliga kostnader inom bidragsnorm 2017

Barn och skolungdom

 <1 år1-2 år3 år4-6 år7-10 år11-14 år15-18 år19-20 år
Livsmedel 585 895 945 1005 1260 1455 1695 1695
Kläder/skor 480 480 480 510 555 575 595 615
Fritid/lek 205 295 295 475 745 890 945 875
Hygien 590 430 130 110 130 200 305 385
Summa: 1860 2100 1850 2100 2690 3120 3540 3570
Utan lunch 5 dagar/ vecka 1715 1905 1565 1835        

Vuxna

 EnsamståendeSambo
Livsmedel 1 715 2 850
Kläder,skor 575 1 145
Fritid,lek 405 800
Hygien 295 575
Summa 2 980 5 370

Gemensamma hushållskostnader inom bidragsnorm

Antal medlemmar i hushållet

 1234567
Förbrukningsvaror 95 125 255 320 415 525 615
Tidning, telefon, tv-avgift 855 935 1075 1200 1325 1455 1535
Summa 950 1060 1330 1520 1740 1980 2150

+170 kr per hushållsmedlem överstigande sju.

Beräkna försörjningsstöd

Gör en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi som du själv matar in.

Räkna ut ditt eventuella försörjningsstöd på Socialstyrelsens webbplats

Ansökan gör du hos en handläggare på Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning. Handläggaren bedömer därefter om du har rätt till försörjningsstöd.

Senast granskad: 2017-10-24 | av: Cecilia Wilson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)