Händer som försiktigt håller ett hus, en gräsmatta och vindkraftverk

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet. Det vi gör idag ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Det finns olika dimensioner av hållbar utveckling – social, ekonomisk och ekologisk. I Trollhättans Stad arbetar vi på olika sätt för att klara av en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. 

De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. Utifrån dessa dimensioner arbetar Trollhättans Stad med flera horisontella perspektiv som är viktiga delar för hållbarhet. Några av dessa perspektiv är jämställdhet, folkhälsa, miljö och integration.

Agenda 2030

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Trollhättans Stad är en av flera viktiga aktörer som på flera olika sätt arbetar för att bidra till att dessa utvecklingsmål nås. 

Senast granskad: 2017-10-16 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)