Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Information enligt Personuppgiftslagen (1998:204 PuL)

Personuppgifterna i kommunens tillhandahållna e-tjänster och ansökningsblanketter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Genom att använda våra e-tjänster samtycker du till att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av det ändamål anmälan/ansökan är ämnad för. Personuppgiftsansvarig nämnd begär informationen för att kommunen ska kunna hantera din registrering.

Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra myndigheter eller till enskild om detta följer lag eller annan författning. Myndigheten tar hänsyn till gällande sekretessbestämmelser.

Du har rätt att begära utdrag av de behandlingar av personuppgifter som gäller dig och rättelser på felaktiga uppgifter. Personuppgiftsombud är Axel Danielsson axel.danielsson@adkonsultab.se

Senast granskad: 2017-05-15 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)