Vällingklockan

SAMRÅD - Detaljplan för utvidgning av Kv Vällingklockan. Planens syfte är att pröva förutsättningarna för en utveckling av förskoleverksamheten. Samråd har ägt rum.

Person
PlanarkitektJohanna Berg 0520-49 59 79
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Ett förslag till detaljplan för utvidgning av Kv. Vällingklockan, upprättat av Stadsbyggnads-förvaltningen i augusti 2017 har varit på samråd.

Planområdet är beläget vid Slåttervägen i norra delen av Kronogården. 

Kvartersmarken inom fastigheten Vällingklockan 2 används idag av förskoleverksamheten Vällingklockan.

Planens syfte är att pröva förutsättningarna för utveckling av verksamheten. Ny trafiklösning för angöring och parkering inom fastigheten utreds även.

Detaljplanen ger förutsättningar till att uppföra tvåvåningsbyggnad med tillhörande komplementbyggnader. Plats för lek, utrymme för sophantering, angöring av bilar och varutransporter samt cykel- och bilparkering löses inom kvartersmark.

Planens genomförande innebär att del av allmän platsmark (parkmark) inom fastigheten Kronogården 3:1 överförs till kvartersmark.

 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

 

 

Senast granskad: 2017-10-26 | av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)