Skoftebyn 1:1, Nysätra

GRANSKNING - Detaljplan för Skoftebyn 1:1, Nysätra. Planen föreslår tio stycken mindre flerbostadshus. Granskning pågår till den 20 december.

Person
PlanarkitektJosefin Franzén 0520-497409
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Detaljplanen har upprättats av Rådhuset Arkitekter i november 2017.

Det aktuella planområdet ligger i stadsdelen Skoftebyn ca 2.5 km söder om Trollhättans centrum. Planområdet omfattar Nysätra idrottsplats och kringliggande skogsområde och innefattar totalt ca 6.3 ha.

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för förtätning i området med tio stycken mindre flerfamiljshus, totalt 40 lägenheter, samt att befästa användningen ”Idrott” för den befintliga idrottsanläggningen.

Illustration över planområdet av Efem Arkitektkontor

Senast granskad: 2017-11-28 | av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)