Lärketorpet Etapp 1

Arbetet med fortsatt planering vilar. Detaljplanen för etapp 1 har varit ute på samråd under sommaren 2014. Fyrstads Flygplats AB redovisade i samrådet att de har för avsikt att anpassa flygplatsen till nya EU-regler. Detta kommer att påverka hur Lärketorpet kan byggas ut. Därför har beslut tagits om att arbetet med detaljplanen ska vila tills dess att beslut tagits om flygplatsen. 

Person
PlanarkitektAnna-Karin Sjölén 0520-49 74 54
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen har upprättats av Stadsbyggnadsförvaltningen i februari 2014.

Det aktuella planområdet ligger i den nordvästra delen av staden i anslutning till NÄL och angränsande till det befintliga bostadsområdet Skogshöjden. Området ligger ca 4 km nordväst om Trollhättans centrum.

Totalt omfattar stadsdelen Lärketorpet en utbyggnad av ca 1250 nya bostäder av varierande utformning och upplåtelseform. Det nu framtagna planförslaget medger ca 500 bostäder samt ca 3000 m2 verksamheter och förskola.

Att ta del av planförslaget

Här nedan finns möjlighet att ladda hem planhandlingar i pdf-format.

Senast granskad: 2015-05-20 | av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)