Björndalen 1:1, Älvdalen

GRANSKNING - Detaljplan för bostäder, ca 10 st smålägenheter. Granskning pågår till den 12 januari 2018.

Person
PlanarkitektAnna-Karin Sjölén 0520-49 74 54
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Det aktuella planområdet ligger i anslutning till Trollhättans västra infart.

Planområdet utgörs av norra delen av det ursprungliga detaljplane- området  för del av Björndalen 1:1, Galaxen.

Önskemål har kommit  om att dela upp planområdet så att den del av området som ligger norr om Älvdalsvägen där ett LSS-boende är planerat, planläggs för sig.

Syftet med detaljplanen är att pröva marken inom området för bostadsbebyggelse. Inom planområdet möjliggörs cirka 10 smålägenheter.

Senast granskad: 2017-11-22 | av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)