Alingsåker 4:8, södra delen

GRANSKNING - Detaljplan för del av Alingsåker 4:8, södra delen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 50 bostäder. Granskningen har ägt rum.

Person
PlanarkitektAnna-Karin Sjölén 0520-49 74 54
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Ett förslag till detaljplan för Alingsåker 4:8, södra delen, är upprättat av Stadsbyggnadsförvaltningen i september 2017.

Syftet med detaljplanen är att pröva marken inom området för bostadsbebyggelse. Planområdet utgör den andra etappen inom bostadsutbyggnadsområdet Alingsåker.

Inom planområdet möjliggörs cirka 50 bostäder, fördelat på enbostadshus, gruppbyggda småhus samt mindre flerbostadshus.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad: 2017-11-15 | av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)