Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Personer
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Stjärtmesen

  SAMRÅD - Detaljplan för Kvarteret Stjärtmesen, Dannebacken. Planområdet innefattar omsorgsboendet Stavregården, Kastanjegården, Örtagården och Syréngården samt en förskola. Samråd pågår till den 8 januari 2018. Stjärtmesen
 • Ryrs gård

  SAMRÅD - Detaljplan för del av Skoftebyn 1:1 (Ryrs gård). Syfte med planen är att pröva förutsättningarna för ett flerbostadshus samt att undersöka hur befintliga byggnader kan användas och utvecklas. Samråd har ägt rum. Ryrs gård
 • Skoftebyn 1:1, Nysätra

  GRANSKNING - Detaljplan för Skoftebyn 1:1, Nysätra. Planen föreslår tio stycken mindre flerbostadshus. Granskning pågår till den 20 december. Skoftebyn 1:1, Nysätra
 • Öresjö

  SAMRÅD - Förslag till ändrade områdesbestämmelser för fritidsområden vid Öresjö. Samråd har ägt rum. Öresjö
 • Lodjuret

  SAMRÅD - Detaljplan för Kv Lodjuret, Tingvalla. Planen föreslår ett flerbostadshus med ca 30 lägenheter på Dicksonplatsen. Samråd har ägt rum. Illustration Andéns Arkitektkontor AB Lodjuret
 • Björndalen 1:1, Älvdalen

  GRANSKNING - Detaljplan för bostäder, ca 10 st smålägenheter. Granskning pågår till den 12 januari 2018. Björndalen 1:1, Älvdalen
 • Alingsåker 4:8, södra delen

  GRANSKNING - Detaljplan för del av Alingsåker 4:8, södra delen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 50 bostäder. Granskningen har ägt rum. Alingsåker 4:8, södra delen
 • Vällingklockan

  SAMRÅD - Detaljplan för utvidgning av Kv Vällingklockan. Planens syfte är att pröva förutsättningarna för en utveckling av förskoleverksamheten. Samråd har ägt rum. Vällingklockan
 • INNOVATUM NORRA, Nohab 2 m fl

  ANTAGANDE - Detaljplan för INNOVATUM NORRA, Nohab 2 m fl. Planen föreslår byggrätter för verksamheter och bostäder. Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19. Antagandebeslutet är överklagat. INNOVATUM NORRA, Nohab 2 m fl
 • Sjölanda Etapp1

  SAMRÅD - Detaljplan för Sjölanda etapp 1. Planområdet är beläget vid sjön Trehörningen, cirka 2 km från Sjuntorps samhälle. Planen föreslår tomter för villabebyggelse. Samråd har ägt rum. Sjölanda Etapp1
 • Björndalen 1:1, Galaxen

  SAMRÅD - Detaljplan för bostäder och verksamheter i Björndalen. Samråd har ägt rum. Björndalen 1:1, Galaxen
 • Ekekullen 2 m fl

  PROGRAMSAMRÅD Planprogram för Ekekullen 2 m fl i Strömslund. Förslag till byggnation av flerbostadshus. Samråd har ägt rum. Ekekullen 2 m fl
 • Sörby Grandalen

  GRANSKNING - Detaljplan för del av Sörby 18:1 och Grandalen 1:14, Sjuntorp. Planförslaget innehåller 22 tomter för enbostadshus. Granskningstiden har ägt rum. Sörby Grandalen
 • Lärketorpet Etapp 1

  Arbetet med fortsatt planering vilar. Detaljplanen för etapp 1 har varit ute på samråd under sommaren 2014. Fyrstads Flygplats AB redovisade i samrådet att de har för avsikt att anpassa flygplatsen till nya EU-regler. Detta kommer att påverka hur Lärketorpet kan byggas ut. Därför har beslut tagits om att arbetet med detaljplanen ska vila tills dess att beslut tagits om flygplatsen.  Lärketorpet Etapp 1
Senast granskad: 2017-08-29 | av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)