Lantmäterimyndigheten

Den kommunala Lantmäterimyndighetens uppgift är bland annat att bilda och förändra fastigheter, att hjälpa fastighetsägare till samverkan och att säkerställa att mark får användas för olika behov t ex servitut. En annan uppgift är att bestämma var gränser går. Allt detta sker vid en så kallad lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten i Trollhättan genomför alla typer av förrättningar inom Trollhättans kommun, det kan till exempel handla om att utöka en tomt.

Person
LantmäterichefElisabeth Roos 0520-497413
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Vårt ansvar gäller Trollhättans kommun

Om din fastighet ligger utanför Trollhättans kommun skall du vända dig till det statliga Lantmäteriet Telefon 0771-63 63 63. E-post kundcenter@lm.se

 

Fastighetsinskrivningen

 

Ansökningar om lantmäteriförrättningar inom kommunen lämnas in till:

Lantmäterimyndigheten i Trollhättans Stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
46183 Trollhättan 

Vill du skapa en karta till din ansökan använd då vår tjänst kartbetjänten:

Kartbetjänsten

Eller så kan du ansöka via vår e-blankett:

Ansökningsblankett, Lantmäteriförrättning

Digital ansökan, Lantmäteriförrättning

Prisexempel för olika förrättningar

Ni som har ett pågående eller avslutat ärende kan söka information på lantmäteriets hemsida under mina fastighetsärenden.

Mina ärenden på Lantmäteriets hemsida

Senast granskad: 2017-09-15 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)