Kostnader som tillkommer vid nybyggnation

Kostnaderna är angivna i prisläge 2017. Moms är inkluderat i de fall momsplikt föreligger. Taxeändringar kan ske. Kontakta varje leverantör för exakta uppgifter.

Person
ExploateringshandläggareUlrica Kullander 0520-49 79 03 Telefontid: måndag-fredag, 10:30-11:30
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Bygglovkostnader m.m.

 Ca 30 000-36 000 kronor avser:

 • Bygglov i enlighet med detaljplan
 • Nybyggnadskarta (5 040 kronor)
 • Utstakning (ca 6 048 kronor) Kostnaden varierar beroende på hur stora byggnader som ska uppföras på tomten.

För mer information se nedansående länk: Avgifter, byggnation

Lägeskontroll

2 100 kronor avser lägeskontroll utförd av Trollhättans Stad.
Kostnaderna är kopplade till prisbasbeloppet och ändras därmed årligen.
Lägeskontroll före gjutning kan utföras av entreprenör som är godkänd av Trollhättans Stad.

Anslutningsavgift vatten och avlopp

206 533 kronor avser en tomt om 1000 kvm.
För mer information kontakta Trollhättan Energi AB, Vatten, tel. 020-89 90 00 ellerwww.trollhättanenergi.se

Anslutningsavgift el

27 625 kronor.
För mer information kontakta Trollhättan Energi AB, tel. 020-89 90 00 eller

www.trollhattanenergi.se

Fiberanslutning för data, telefoni och tv

För mer information kontakta Trollhättan Energi AB, Stadsnät, tel. 020-89 90 00 eller

www.trollhattanenergi.se

Anslutningsavgifter i Sjuntorp

 • El
  För mer information och priserkontakta Vattenfall kundservice, tel. 08-687 33 80
  eller

  www.vattenfall.se

 • Teleanslutning
  Kontakta Telia, tel.90 200 för information om priser och tillgängliga

Inteckning

2 % på varje fullt tusental som intecknas samt 375 kronor per pantbrev. Mer information och ansökningsblankett finns på internet på

www.lantmateriet.se

Lagfart 

1,5 % på tomtpriset samt 825 kronor i expeditionsavgift. Mer information och ansökningsblankett finns på internet på

www.lantmateriet.se

Pengar i närbild, sedlar och mynt

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera.

Sök bygglov digitalt

I Trollhättans Stad kan du nu söka bygglov eller göra en anmälan dygnet runt med hjälp av portalen mittbygge.se. Allt du behöver för att använda tjänsten är e-legitimation.

Senast granskad: 2017-02-27 | av: Ulrica Kullander
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)