Utställning "Lokala föreskrifter om avfallshantering i Trollhättans kommun."

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 156 att förslaget till Nya lokala föreskrifter om avfallshantering i Trollhättans kommun ska ställas ut.

Enhet Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 020-89 90 00

Syftet med utställningen är att ge möjlighet att lämna synpunkter på förslaget som kommer att utgöra en vägledning inför det slutliga dokumentet som kommer att beslutas av kommunfullmäktige. 

Du kan läsa mer på Trollhättan Energis hemsida

Senast granskad: 2016-11-24 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)