Mingelbild från gatan i Trollhättan

Trollhättans medborgare nöjda

– får bra betyg i stor SCB-undersökning

Person
KvalitetschefAnn-Christine Apelman 0520-49 74 83
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Medborgarna i Trollhättan är nöjdare med sin kommunala verksamhet än man är i många andra kommuner!

Så kan man sammanfatta den medborgarundersökning som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomfört i totalt 129 kommuner under 2014 – och där Trollhättan ligger över snittet på alla områden!

– Ett bra betyg på vår verksamhet, vi har dessutom höjt oss jämfört med förra undersökningen som gjordes för två år sedan, konstaterar Trollhättans Stads kvalitetschef Ann-Christin Apelman.

SCB:s undersökning består av ett frågebatteri som ställs till 1200 personer i den egna kommunen. I Trollhättan svarade 540 personer i åldrarna 18-84 år om hur man upplever sin hemkommun. Undersökningen är indelad i tre huvudområden:

1) Nöjdhet med platsen man bor på, 2) Nöjdhet med den kommunala verksamheten, 3) Nöjdhet med möjlighet till påverkan och inflytande på kommunala beslut.

När det gäller platsen man bor på är trollhätteborna mest nöjda med möjligheten till utbildning, fritid, kommersiellt utbud och kommunikationer. Man är inte lika nöjda med utbudet av bostäder och möjligheterna till arbete, men resultatet är högre än undersökningen som genomfördes 2012.

Gällande den kommunala verksamheten är trollhätteborna också nöjda. Nöjdast är man med vatten och avlopp, räddningstjänsten, kultur och renhållning/sophämtning.

Resultaten visar också en förbättring gällande hur trollhätteborna upplever möjligheterna till inflytande. Allra nöjdast är man med kommunens information.

Vid ytterligare frågor kontakta kvalitetschef Ann-Christin Apelman,
0520-49 74 83.

Senast granskad: 2014-12-15 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)