Trollhättan satsar på 30 traineejobb

– arbete varvas med omsorgsutbildning

Person
Områdeschef, Arbetsmarknadsstöd och Enheten för nyanländaKarl-Gustav Elf 0520-49 79 49
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Trollhättans Stad avsätter 1,6 miljoner kronor för att satsa på traineejobb till 30 arbetslösa ungdomar mellan 20-25 år. Arbete kommer att varvas med omsorgsutbildning för vuxna och målsättningen är att det om ett år ska resultera i 30 undersköterskor som får anställning.

– I botten ligger en satsning från regeringen och Trollhättans Stad går in med en 25- procentig finansiering. Vår målsättning är att 30 ungdomar som idag är arbetslösa ska få utbildning i ett bristyrke, vilket om ett år förhoppningsvis ska resultera i en anställning, berättar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Regeringen föreslog i vårpropositionen flera insatser för arbetslösa ungdomar. En av de insatser som beslutades juni 2015 var traineejobb för ungdomar som varit arbetslösa i minst sex månader.

– Inledningsvis kan sådana arbeten anordnas inom välfärdssektorn och skolan. Under 2016 kommer även andra delar av arbetsmarknaden att omfattas. Vi startar inom omvårdnadsyrket och hoppas att detta ska slå väl ut och sedan leda till flera satsningar, berättar K-G Elf som är områdeschef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Satsningen på de 30 platserna genomförs i samverkan mellan Trollhättans Stad, Arbetsförmedlingen och Kunskapsförbundet Väst och drar igång 1 november. Man varvar arbete inom omsorgen med 50-procentiga studier på Komvux. Satsningen är öppen för ungdomar som genomgått gymnasieutbildning, men varit arbetslösa i sex månader.

– I Trollhättan har vi omkring 800 ungdomar som är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program. Merparten av dessa har fullföljt gymnasiet, men kanske i ett program där efterfrågan på arbetskraft inte är så stor. Med denna utbildning i ryggen är det mycket som talar för en fast anställning, säger K-G Elf.

Vid ytterligare frågor kontakta områdeschef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen K-G Elf (enligt kontaktuppgifterna ovan) eller Leif Johansson, sektionsledare på Arbetsförmedlingen 010-486 51 32. 

Senast granskad: 2015-08-17 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)