Systembyte

På grund av systembyte kommer det inte att vara möjligt att söka ärenden, handlingar, postlistor och uppgifter om förtroendevalda under tiden den 10 april till och med den 16 april.

Person
KommunsekreterareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Önskar du veta vilka handlingar som inkommer under denna tid är du välkommen att kontakta respektive nämnds registrator, enligt nedan:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Barbro Isaksson, 0520-497039
barbro.isaksson@trollhattan.se

Byggnads – och trafiknämnden

Lena Andersson 0520-497469
lena.andersson@trollhattan.se

Kommunstyrelsen

Helena Johansson Ekholm 0520-497044
helena.johansson-ekholm@trollhattan.se

Kultur – och fritidsnämnden

Majvor Smedberg 0520-497867
majvor.smedberg@trollhattan.se

Miljönämnden

Inger Carlsson, 0520-497425
inger.carlsson@trollhattan.se

Omsorgsnämnden

Kristina Rynvall, 0520-497102
kristina.rynvall@trollhattan.se

Utbildningsnämnden

Lisbeth Romo, 0520-497293
lisbeth.romo@trollhattan.se

Senast granskad: 2015-04-08 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)