Gröna träd och en porlande bäck

Hur använder du bergen?

Halle- och Hunneberg är en fantastisk resurs för oss. Hur använder ni bergen? Hjälp oss svara på några frågor så hjälper ni oss att få ett bra underlag för att utveckla bergen som besöksmål.

Person
MiljöstrategRose-Marie Sandstedt 0520-49 76 91
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Turismen och friluftslivet på Halle- och Hunneberg ska kartläggas för en framtida utveckling. En första frågeomgång gjordes i våras, och nu vill vi få in ytterligare svar från er alla.

I en enkät som tagits fram av Grästorp, Trollhättan och Vänersborgs kommuner vill vi att ni invånare skall ge er bild av Halle- och Hunneberg. Det handlar om friluftslivet, vilka delar ni använder och hur ni  använder bergen. Men även om vad ni som kommuninvånare vill förbättra.

Enkätsvaren är anonyma.

Här fyller du i enkäten om friluftslivet på Halle- och Hunneberg

Tack för din medverkan!

Senast granskad: 2017-10-06 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)