Collage med vackra miljöbilder över det som ska bli nya Älvstaden

Bostäder och stadspark vid älven?

– nu drar fördjupade arbetet med Nya Älvstaden igång

Person
PlaneringsarkitektCaisa Olander 0520-49 79 64
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Centrala bostäder utmed älven, evenemangsplats för 10 000 åskådare, en ny bro över älven, camping och stadspark.

Det kan bli verklighet när Trollhättans Stad nu drar igång det fördjupade arbetet med Nya Älvstaden.

– Nya Älvstaden kan bli en riktig pärla mitt i centrala staden. Visionerna finns och ambitionerna om hållbar stadsbyggnad i centrala staden är höga. Nu ska vi ta reda på vad som är möjligt att genomföra, konstaterar Caisa Olander, planarkitekt på Trollhättans Stad.

Nya Älvstaden ligger utmed älven i höjd med järnvägsbron och innefattar större delen av Knorren samt Hjulkvarn på andra sidan älven. I översiktsplanen för Trollhättan finns området med som en blivande stadsdel med bostäder och rekreationsområden.

Nu tas första steget mot en eventuell exploatering när Trollhättans Stad utreder några viktiga förutsättningar för en attraktiv stadsdel.

  • Behov av ny bro över älven
  • Markförhållanden på Källstorp (gamla Stridberg & Björk)
  • Buller från befintlig järnväg
  • Evenemangsplats för 10 000 åskådare på Hjulkvarn

– Den enskilt viktigaste förutsättningen för en ny stadsdel är markförhållandena på

Källstorp. Vi vet att det är förorenat efter de industrier som verkat där, nu ska vi ta reda på hur stora kostnader ett saneringsarbete medför. Detta kommer lägga grunden för fortsatt ställningstagande kring stadsdelen, berättar Caisa Olander. Om allt fungerar och går någorlunda smärtfritt kan det bli start för en ny stadsdel runt 2018. Men det är, som sagt, mycket som ska utredas.

– Men den politiska ambitionen är att det ska bli en stadsdel som är tillgänglig för hela staden, med både bostäder, camping, evenemang och rekreationsmöjligheter. Nu hoppas vi att förutsättningarna finns, konstaterar Caisa Olander.

Vid frågor kontakta Caisa Olander, planarkitekt Trollhättans Stad, 0520-49 79 64 eller Peter Asp, informationschef, 070-206 86 87.

Senast granskad: 2015-03-03 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)