Tisdag 21 oktober 2014

Stavreskolan

Stavreskolan har cirka 585 elever. Här betonas respekten för den enskildes integritet och vars och ens ansvar för sin person och uppgift på skolan. Därmed skapas en trygg skolmiljö och förutsättningar för ett pedagogiskt arbete som tar fasta på det enskilda barnets möjligheter och behov.

StavreskolanÖppettider

Expeditionen på skolan är öppen vardag kl. 08.00-16.00.

Verksamheten

Stavreskolan F-9 är organiserad i 6 arbetslag.

 

Flerspråkig verksamhet:

Modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk erbjuds alla elever.

Inre miljö - lokaler:
Den inre miljön är ändamålsenlig och väl underhållen.

Yttre miljö:
Skolgården är väl anpassad till olika åldersgrupper.

Skolprofil:
Vi vill skapa en framtidstro och nyfikenhet i en värld av ständiga förändringar. Våra elever skall gå ut i världen med en grundläggande tro på sin egen förmåga och lust att lära mera.

På Stavreskolan utgår vi från att:

 • Alla vill och kan lära:
  Genom att variera arbetsätt och metoder vill vi bidra till barnets lärande och utveckling.
 • Alla vill och kan ta ansvar:
  När barnen har möjlighet till inflytande blir resultatet i skolan bättre.
 • Alla har lika värde oavsett behov:
  Alla är vi olika och har olika behov. Vi vill skapa en tro på den egna förmågan genom att utgå från barnens starka sidor.
 • Alla skall visa respekt för varandra:
  Att bli lyssnad till och bemött med respekt är viktigt.

Arbetsplaner

Finns på Stavreskolans hemsida.

Elevhälsa

Syv: Jonas Vilhelmsson, tel: 070-164 22 73/0520-49 70 48
Socialpedagog: Jenny Erlandsson, tel: 0520-49 54 71/070-348 01 09
Skolpsykolog: Britt Runheim, tel. 0520-49 78 88
Skolsköterska: Ann-Christin Barkman, tel. 0520-49 70 38
Specialpedagog år 4-9: Christina Lindén, tel. 0520-49 54 70
Specialpedagog år F-3: Eva Forsberg, tel. 0520-49 54 70

Föräldrasamverkan sker enligt den handlingsplan som finns på Stavreskolans hemsida.


Kontakta oss

Adress
Berghällsvägen 9
461 40 Trollhättan
Hitta hit!

Områdeschef
Birgitta Ahlberg
Tel: 0520-49 74 94/
073-908 37 28
birgitta.ahlberg
@trollhattan.se

Rektor F-3 A, B, C
Carina Halvorsen
Tel: 0520-49 79 52/
070-559 79 52
carina.halvorsen
@trollhattan.se

Rektor 4-9
Daniel Abrahamsson
Tel:0520-49 72 99/
070-264 51 93
daniel.abrahamsson
@trollhattan.se

Områdesassistent
Anita Kiuru
Tel: 0520-49 74 96

Vaktmästare
Mats Olsson
Tel: 070-347 33 52

Skolrestaurangen
Ylva Sundell
Tel: 0520-49 70 47

Jämförelse

Läs mer