Fredag 31 oktober 2014

Omställning i Trollhättan

- och övriga Fyrbodalsregionen

Vattenkonstverk

Saabs konkurs – vad har gjorts?

Viktigaste slutsatsen:

 • 3000 av de 3 400 som arbetade på Saab har fått nytt arbete!

Detta har i hög grad möjliggjorts genom ett effektivt samarbete och stor lokal samverkan mellan Arbetsförmedlingen (inkl fackliga organisationer, Startkraft och Trygghetsrådet), Trollhättans Stad (Lärcentrum , Omställningskontoret+ och Näringslivsenheten), Innovatum, Högskolan Väst och Västra Götalandsregionen (Regionutveckling och Västtrafik).

Huvuddelarna att framhålla är:

Företagande (Omställningskontoret+, Näringslivsenheten, Innovatum)

–  Coachinsatser, etableringsservice, rådgivning. Totalt 420 företag.

– 25 företag har flyttat verksamhet till området. Totalt 200 anställda.

– Avknoppningar från Saab och befintliga företag som växt under perioden har idag gett minst 1200 anställda.
(Leannova, 160, Vicura 70, T-Engineering, 35, Eaam, 100, Niotech, 12, Combitech, 125, Nevs, 500, Saab parts, 70, Semcon, 100, Techroi, 100).

– 450 personer har startat eget företag

Kompetensutveckling (Lärcentrum, Högskolan Väst)

– 1000 nya heltidsplatser inom Vuxenutbildningen (Lärcentrum)

– 600 helårsplatser till Högskolan Väst, vilka möjliggjort flera nya utbildningar samt återöppning av ett par program.

Pendling

– Förstärkta pendlingsmöjligheter Trollhättan-Göteborg

- Ekonomi -

Regeringen

 • Cirka 60 miljoner kronor till 1000 platser på vuxenutbildning samt 500 platser i 18 utbildningar på yrkeshögskolan.
   
 • 25 miljoner kronor (per år till 2014) till satsningar på bland annat Innovatum, Omställningskontoret+ och pendlingsinsatser.
   
 • 45 miljoner kronor (per år i 2,5 år) till 600 helårsplatser på Högskolan Väst.

Västra Götalandsregionen

 • 30 miljoner (per år till 2014) till satsningar på bland annat Innovatum, textilåtervinning i Vargön, Omställningskontoret+ och pendlingsinsatser.

Globaliseringsfonden

 • Möjliggör utbildning med bibehållen A-kassa. Drygt 200 personer.

Trollhättans Stad/Fyrbodal

 • Två miljoner kronor till Omställningskontoret +.

EU:s strukturfonder

 • 16,5 miljoner kronor satsas (över tre år) på Omställningskontoret+.

 

 


Kontakta oss

Trollhättans Stad

Tel: 0520-49 50 00

Stadshuset
Gärdhemsvägen 9 
461 83 Trollhättan