Måndag 24 november 2014

Vedeldning

Antalet sotbränder ökar. Orsaken är att antalet braskaminer ökar, de används oftare som huvudsaklig värmekälla. De som eldar är ofta ovana vid att elda med fasta bränslen.

Om sotbrand uppstår i skorstenen

 1. Stäng alla luckor på eldstaden.
 2. Ring 112 Räddningstjänsten.
 3. Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd, speciellt vid bjälklagsgenomgångarna och på vinden samt taket.
 4. Ring sotningskontoret och beställ besiktning av skorstenen.

Så undviker du brand i anslutning till skorstenen

Elda på rätt sätt

 1. Använd torr ved i lämplig storlek.
 2. Snabb uppstart.
 3. Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
 4. Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
 5. Kontrollera rökgastemperaturen, max 350oC.
 6. Pyrelda inte.
 7. Lägg sot och aska i en plåthink med lock.

Torr och lagom stor ved

Veden ska vara torr (ca 18 % fukthalt), lagrad torrt och luftigt minst ett år (inte under presenning). Den ska vara "lagom stor", kapad i lämplig längd och kluven.

Snabb uppstart

Starta snabbt. När du tänder en kall panna är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av miljöskadliga ämnen. Minska problemet genom att få pannan varm så fort som möjligt. Papper samt rikligt med torr, finkluven ved är viktigt.

Rätt mängd förbränningsluft

När du eldar i pannan, gör det rejält och med rätt mängd förbränningsluft. Förbränningsluften regleras med dragluckan och spjäll på pannan. På en del pannor finns avancerade reglersystem som automatiskt ställer in förbränningsluften så att bränslet brinner optimalt och utsläppen minimeras. På äldre pannor kan man markera i vilket läge ventiler och spjäll bör stå vid uppstart och under förbränningen.

Kontrollera rökgastemperaturen

Alltför heta rökgaser kan skada murade skorstenar eller förstöra isoleringen på stålrörsskorstenar. Speciellt stor är risken när du värmer en kall skorsten kraftigt och snabbt. Många pannor är konstruerade för oljeeldning, eldar du ved i en sådan panna blir rökgastemperaturen upp till 600oC. Inga skorstenar är gjorda för så höga rökgastemperaturer. Nyare pannor har ofta en rökgastemperatur under 300oC. De flesta rökkanaler är konstruerade för en rökgastemperatur på högst 350oC.

Du måste därför kontrollera hur hög rökgastemperaturen är. En del anläggningar har en termometer i rökkanalen. Om den saknas kan den köpas från installatören. Ett annat sätt att kontrollera brandrisken är att mäta yttertemperaturen på skorstenen i bjälklaget. Understiger temperaturen 60oC är det ingen risk för överhettning.

Askan

En vanlig brandorsak är slarvig askhantering. Sot och aska ska förvaras i en plåtburk med tätt lock. Det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn, därför måste askhinken stå på ett obrännbart material.

Skorstenen ska inte ryka

När det är varmt ute ska man bara se ett "daller" i luften ovanför skorstenen. Den enda gången skorstenen ska ryka är när det är kallt ute, då bildas en vit rök som består av vattenånga. Gul eller grå rök betyder dålig panna eller felaktig eldning, t ex för lite lufttillförsel eller skräpved.

Pyrelda aldrig

Många stryper tilluften och "småeldar". Resultatet blir pyreldning. Då brinner inte alla miljöskadliga ämnen i röken upp. Tjära kondenserar i skorstenen och fastnar på pannväggar och rökkanaler. Ur skorstenen kommer en grå eller gul rök.

Elda inte skräp

I en villapanna är det inte tillåtet att elda plast eller hushållsavfall, målade eller tryckimpregnerade bräder eller annat brännbart avfall. Det ger en ohälsosam, irriterande och miljöstörande rök.

Säker eldstad och skorsten

 1. Kontrollera att eldstad och skorsten är lämpliga för vedeldning.
 2. Bygganmälan måste göras till Trollhättans Stad vid installation av ny eldstad (även om rökkanal redan finns).
 3. Installera eldstäder som uppfyller säkerhets- och miljökraven.
 4. Typgodkända eller P-märkta eldstäder uppfyller kraven.
 5. Installera en motdragslucka.
 6. Anslut panna till en ackumulatortank på minst 1 500 liter.
 7. Ring sotningskontoret och begär en besiktning av eldstad och skorsten.

Kontakta oss

Sotning
Tingvallavägen 36
461 32 Trollhättan

Administrativ chef
Monica Johansson
Tel: 0520-49 76 35
Telefontid: 08:00 - 11:00
monica.johansson
@trollhattan.se


Läs mer