Fredag 24 oktober 2014

Lärketorpet

- Partnerskap för planering och utbyggnad av stadsdelen Lärketorpet.

Bild av Lärketorpets logotype

Trollhättans nya stadsdel, Lärketorpet, kommer att byggas ut med planerad byggstart tidigast 2015.

Lärketorpet är beläget söder om NÄL och Skogshöjden och utbyggnadstakten blir ca 10-15 år.

I november 2005 fattades en överenskommelse om partnerskap för planering och utbyggnad av den nya stadsdelen. Partnerskapet innebär att sju parter gemensamt ska planera för ca 1000-1500 lägenheter i Lärketorpet.

Överenskommelsen avser följande parter:

Trollhättans Stad ser arbetet med partnerskap som ett sätt att i nära samarbete med aktörer inom bygg- och bostadsmarknaden utveckla en ny stadsdel och få fram de bästa förutsättningarna för en god boendemiljö med bra och prisvärda bostäder.

 I juni 2007 antog kommunfullmäktige ett styrdokument för planering och
byggande i stadsdelen Lärketorpet.

Pdf Styrdokument Lärketorpet (3 Mb)

Pdf Sammanfattning program stadsdelen Lärketorpet 

Planprogrammet är antaget och arbetet med första detaljplanen är påbörjat.

Karta över Lärketorpets utbredning